Jahn M60 type Cura

Restauratie Fort

Fort Sabina aan de Sabinaweg te Heijningen bij Willemstad. Aannemer de Bonth van Hulten, uitvoering eind 2007 begin 2008. Een mooi project en complex project. Loszittend stukwerk verwijderd en alles aangeheeld met mortel van Jahn M60 type Cura, zowel vlakke wanden als gewelven en geprofileerd stukwerk alle uitgevoerd met Jahn.
Meer weten

Raap- en pleisterwerk

Raap- en pleisterwerk bij het Bisschoppelijk Paleis te Breda. Aannemer de Bonth van Hulten heeft dit werk uitgevoerd in 2002 t/m 2004 in fases. Aan de buitengevels is het stukwerk geheel afgebikt en opnieuw geraapt en afgewerkt met Stricocem K13. De kelders is ook geheel afgebikt en gestuukt met Jahn M60 type Cura.

Meer weten