stukwerk

Joodse Synagoge

Restauratie van pand aan de Deken van Miertstraat te Veghel. Bestaand stucwerk is verwijderd en opnieuw uitgevoerd met kalkcement mortel K13 afgewerkt.

Meer weten

Restauratie Fort

Fort Sabina aan de Sabinaweg te Heijningen bij Willemstad. Aannemer de Bonth van Hulten, uitvoering eind 2007 begin 2008. Een mooi project en complex project. Loszittend stukwerk verwijderd en alles aangeheeld met mortel van Jahn M60 type Cura, zowel vlakke wanden als gewelven en geprofileerd stukwerk alle uitgevoerd met Jahn.
Meer weten

Restauratie pand

Restauratie door Aannemersbedrijf L. van de Ven uit Veghel op de Bilderdijklaan 1 te Amersfoort. Het stukwerk binnen was vrij standaard maar buiten is gewerkt met een advies van Knauf Nederland. Meer weten